Voorwaarden


Belangrijke informatie


Wij gaan er vanuit dat degene die met Hemsec SIPs werkt, zelf ook de benodigde constructieve basiskennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om verantwoord te bouwen.


Om gebruik te maken van Hemsec SIPs panelen dient er te allen tijde een constructieberekening aan het te bouwen object ten grondslag te liggen. Deze berekening dient gemaakt te zijn door een constructeur die bekend is met de kerngetallen van SIPs. Zonder deze berekeningen vervallen alle mogelijkheden van aansprakelijkheid of garanties van welke aard ook die normaal gesproken op Hemsec SIPs producten van toepassing zijn. Alle benodigde gegevens voor het maken van een juiste berekeningen staan in onze CE normering en zijn te downloaden via deze link. Voordat de werkzaamheden met SIPs op de bouw aanvangen, dient men zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van onze handleiding. Indien er niet gewerkt wordt volgens de regels van deze handleiding, vervallen alle garanties. Mochten er verder nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen.


Leveringsvoorwaarden


Op al onze geleverde panelen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing:


Sips Supply B.V. Algemene Verkoopvoorwaarden.